ยินดีต้อนรับ – เราให้คำแนะนำฟรีด้านกฎหมายสำหรับผู้หญิงทุกคนในเซ็นทรัลออสเตรเลีย

เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย คำแนะนำและการเป็นตัวแทนด้านกฎหมายแก่ท่าน ตลอดจนการส่งท่านต่อไปยังบริการต่างๆที่ให้การสนับสนุน การศึกษากฎหมายชุมชนและการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

ความเป็นห่วงเป็นพิเศษครอบคลุมไปถึงผู้หญิงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอยู่ในชุมชนห่างไกลหรือไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะเข้าถึงบริการอื่นๆด้านกฎหมายได้

 

หากท่านมีความประสงค์จะพูดกับทนาย โปรดติดต่อเรามาเพื่อขอนัด

โทรหมายเลขโทรฟรี1800 684 055ตั้งแต่เวลา8:30น. –บ่าย5:00น. วันจันทร์ – วันศุกร์

หรืออีเมล:enquiries@cawls.org.au

Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site