สิ่งที่เราทำ

CAWLSให้คำแนะนำฟรีด้านกฎหมาย แก่ผู้หญิงทุกคนในเซ็นทรัลออสเตรเลีย

CAWLSจัดเสนอ:

 • บริการแบบไม่ต้องมีนัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัวและผู้ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรม
 • เวลาสำหรับคำแนะนำฟรีด้วยการนัด
 • การนัดช่วงเย็น

เราสามาถช่วยท่านได้ในเรื่อง:

 • การได้รับ การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก คำสั่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
 • ปัญหากฎหมายครอบครัว – ลูกๆ ทรัพย์สิน ค่าเลี้ยงดูและค่าสนับสนุนบุตร
 • ค่าทดแสนความเสียหาย – เหยื่อของอาชญากรรม อุบัติเหตุยานพาหนะ การเรียกร้องจากที่ทำงาน
 • การคุ้มครองเด็ก
 • การเลือกปฏิบัติ
 • การจ้างงานและการถูกไล่ออกจากงาน
 • คดีเกี่ยวกับเครดิตและหนี้สิน
 • การเช่าอยู่อาศัย

มีบริการเป็นตัวแทนด้านกฎหมายแบบต่อเนื่องสำหรับบางกรณี

หากท่านคิดว่า ท่านต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย โปรดติดต่อเราเพื่อทำนัด

นอกจากนี้ เรายังให้การศึกษากฎหมายชุมชนมีบริการออกไปเยี่ยมนอกสถานที่หรือเอ้าท์รีช และดำเนินการทำงานด้าน การปฏิรูปกฎหมาย

บริการทนายความประจำการสำหรับคดีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ทนายความคนหนึ่งจากCAWLS จะไปปฎิบัติหน้าที่ ที่ศาลมะจิสเตรทส์ ณ อลิสสปริงส์ ตอนเช้าวันจันทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิง ที่มีปัญหาด้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
บริการนอกสถานที่หรือเอ้าท์รีช

CAWLS เดินทางออกไปให้ความช่วยเหลือผู้หญิง ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล ในเซ็นทรัลออสเตรเลีย เราจะไปTi Tree, LtyentyeApurte (Santa Teresa) และTennant Creekอย่างสม่ำเสมอ

ที่Tennant Creekสำนักงานของเราตั้งอยู่ในสำนักงานคณะกรรมธิการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของรัฐบาลมณฑลเขตเหนือที่เลขที่168 Patterson Street(ถัดจาก Top in Town)เราสามารถนัดเพื่อให้คำแนะนำและเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่มีคดีว่าด้วยการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ศาล (วันพุธเช้า)

เพื่อจะหาว่า เรามีการออกไปเยี่ยมเยียนชุมชนในท้องที่ห่างไกลที่ไหนอีกบ้าง หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราไปเยี่ยมเยียนชุมชนของท่าน โทรถึงเราได้ที่1800 684 055

นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ แก่ผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย โทร1800 684 055
การปฏิรูปกฎหมาย

CAWLS มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังกับการปฏิรูปกฎหมาย ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงใน มณฑลเขตเหนือ เรากระทำการนี้ โดยการให้ข้อมูลในการสอบสวนของรัฐสภาและการปฏิรูปกฎหมาย เข้าร่วมในสถาบันตัวแทนต่างๆ ประชุมพบปะกับนักการเมืองและผู้แทนของรัฐบาล และกล่าวกับสื่อต่างๆ

Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site