ค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ข้างล่างนี้คือข้อมูลพื้นฐานบางประการสำหรับค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิที่จะได้รับเรามิได้ให้ไว้ในฐานะคำแนะนำด้านกฎหมาย หากท่านต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าทด แทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม โทรถึงเราที่ 1800 684055เพื่อขอนัดเข้ามาคุยกับทนายความ  

อะไรคือค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม?

ค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม คือความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับผู้เคราะห์ร้ายจากการกระทำรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นในมณฑลเขตเหนือ ค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมจะจ่ายผ่านโครงการVictims of Crime Compensation Schemeเหยื่อของการกระทำรุนแรง เช่น :

  • การทำร้าย
  • การทำร้ายทางเพศ
  • ความรุนแรงในครัวเรือน

ผู้ที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บ (ทางกาย การเงิน&ทางจิตใจ) อันเป็นผลมาจากอาชญากรรม สามารถยื่นขอค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ ท่านสามารถยื่นขอค่าทดแทนความเสียหายได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครถูกลงโทษจากอาชญากรรมนั้นๆ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ จะต้องรายงานอาชญากรรมนั้น ให้ตำรวจทราบ จำนวนเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ได้รับ (หากได้รับ) จะขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บและความเสียหายของเหยื่อผู้นั้นว่ามีมากน้อยแค่ไหน

 

ใครสามารถยื่นขอค่าทดแทนความเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้?

ท่านสามารถยื่นขอได้ หาก:

  • ท่านเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงและได้รับการบาดเจ็บ หรือประสบความสูญเสียทางการเงิน

เนื่องมาจากการบาดเจ็บนั้น

  • ท่านเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรง ถึงแม้ว่าท่านไม่ต้องทนทุข์กับความบาดเจ็บใดๆ เพิ่มเติม

(ต.ย. เช่น การถูกทำร้ายทางเพศ)

  • ท่านเป็นสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้ที่เสียชีวิตจากการกระทำรุนแรง และท่านประสบกับ

ความสูญเสียทางการเงิน

  • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นพยานในการกระทำรุนแรง แล้วพยายามช่วยชีวิคคนอีกคนหนึ่ง หรือ

พยายามที่จะหยุดการกระทำที่รุนแรงนั้น ก็อาจได้รับค่าเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้

ด้วย
ฉันควรยื่นขอค่าทดแทนค่าเสียหายเมื่อใด?

ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอค่าทดแทนค่าเสียหายภายใน 2ปี ตั้งแต่ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้น คำร้องที่ยื่นหลัง2ปีก็อาจเป็นที่ยอมรับได้ หากมีเหตุผลที่ดีว่า ทำไมจึงไม่ยื่นคำร้องตรงเวลา หากท่านคิดว่าท่านยื่นคำร้องนอกเวลาที่กำหนดให้ ท่านต้องคุยกับทนาย
ฉันจะยื่นคำร้องได้อย่างไร?

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอค่าทดแทนค่าเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งมีให้ ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอแบบฟอร์มกระดาษด้วยการโทรถึง1800 460 363

 

Central Australian Women’s Legal Service (บริการด้านกฎหมายของผู้หญิงเซ็นทรัลออสเตรเลีย) จะสามารถช่วยได้อย่างไร?

 เราสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับค่าทดแทนค่าเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม และว่าท่านอาจมีสิทธิ์ขอได้หรือไม่ หากท่านมีข้อเรียกร้องที่ถูกต้องใช้การได้ เราจะสามารถช่วยท่านกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และให้การเป็นตัวแทนและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดขั้นตอนการเรียกร้อง โทรถึงเราที่

1800 684 055 เพื่อขอนัดมาคุยกับทนายความ หรือจะแวะเข้ามาหาเราที่ สำนักงานอลิส สปริงส์ ของเราได้ตลอดเวลา

คำแนะนำปรึกษาและความสนับสนุน

เหยื่อของการกระทำรุนแรง และญาติตลอดจนเพื่อนสนิทของพวกเขา มีสิทธิ์ที่จะได้รับคำแนะนำปรึกษาฉุกเฉินฟรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Anglicare NTที่ 1800 898 500

ครอบครัวของผู้เสียชีวิต อันเป็นผลมาจากการกระทำรุนแรง สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย ในการฌาปนกิจและ / หรือความสนับสนุนทางการเงินได้

ข้อมูลและความสนับสนุนต่อไป

  • Crime Victims Services Unit:ข้อมูลเกี่ยวกับค่าทดแทนค่าเสียหายจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมและลิงก์ไปที่แบบฟอร์ม โปรดไปที่เว็บไซต์http://www.nt.gov.au/justice/solicitor/cvsu/index.shtml
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับVictims of Crime Counselling SupportService (บริการให้ความสนับสนุนด้านคำแนะนำปรึกษาสำหรับเหยื่ออาชญากรรม) ของAnglicare NTได้ที่เว็บไซต์http://www.anglicare-nt.org.au/pages/Counselling-Services.html
Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site