ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัว

ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวนั้นสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้…

หากท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักตกอยู่ในอันตรายทันทีทันใด โทร000และขอ“ตำรวจ”

ท่านสามารถพูดกับผู้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7วัน โดยการโทรถึง1800Respect National Sexual Assault and Domestic Violence Counselling Serviceที่1800 737 732

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อผู้ให้คำแนะนำปรึกษาทางออนไลน์ ที่http://www.1800respect.org.au

 

ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวคืออะไร?

ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวเกิดขึ้น เมื่อบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ ใช้ความประพฤติที่รุนแรงหรือในทางที่ผิด เพื่อควบคุมอีกคนหนึ่ง

ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวรวมถึง:

 • การทำร้ายร่างกาย รวมถึงการตี ต่อย ตบ ดึงผม กัด
 • การทำลายทรัพย์สิน รวมถึงการทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลี้ยง
 • การข่มขู่ให้กลัว การทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไร้ค่า
 • ความประพฤติที่ควบคุม (เช่น การทำให้บุคคลต้องยุติการพบปะครอบครัวและเพื่อนฝูง)
 • การข่มขู่ รวมทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ จดหมาย เฟสบุ๊คหรือสื่อทางสังคมในรูปแบบอื่น
 • การเฝ้าติดตาม – การติดตาม การเฝ้าดู หรือการเฝ้ารอคอยผู้อื่น
 • การกระทำผิดทางเศรษฐกิจ (เช่น การริบเอาเงินไป การเก็บถือเงินเอาไว้ การสั่งห้ามผู้อื่นทำงาน)

 

ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวมิได้เกิดขึ้นเพียงระหว่างสามีภรรยาเท่านั้น มันยังสามารถเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ใกล้ชิดหลายๆประเภทอีกด้วย เช่น:

 • ความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน (ผู้ที่อยู่ร่วมกันราวกับเป็นสามีและภรรยากันแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
 • ความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน
 • เครือญาติ – รวมทั้งมารดา บิดา พี่น้อง ป้าน้า อาลุง ปู่ย่าตายาย ลูกพี่ลูกน้อง ลูกๆ ลูกเลี้ยง บิดามารดาเลี้ยง เขยสะใภ้ และญาติตามแบบของอะบอริจินส์
 • ผู้ที่ออกเดทกัน แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวและความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกับทางเพศก็ตาม
 • อดีตคู่ครอง

การรายงานที่ต้องกระทำ

ในมณฑลเขตเหนือ ตามกฎหมาย ผู้ใหญ่ทุกคนต้องรายงานให้ตำรวจทราบ ถึงความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัว หากเขาทราบว่า ผู้ใดถูกทำร้าย หรือมีท่าทีว่า จะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากความรุนแรงนี้

จะต้องรายงานตำรวจด้วยการโทร131 444ในกรณีฉุกเฉินโทร 000

การไม่รายงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา หากท่านเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้ใดถูกทำร้ายหรือมีท่าทีว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานที่ต้องกระทำ มีอยู่ที่ เว็บไซต์ ชื่อStop Family Violence (ยุติความรุนแรงในครอบครัว) ของรัฐบาลมณฑลเขตเหนือ

Central Australian Women’s Legal Service(บริการด้านกฎหมายของผู้หญิงเซ็นทรัลออสเตรเลีย) จะสามารถช่วยได้อย่างไร?

หากท่านกำลังประสบกับความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัว ท่านสามารถยื่นขอคำสั่งว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ผู้กระทำผิดปฏิบัติตาม คำสั่งนี้เป็นคำสั่งของศาล สั่งให้ผู้กระทำผิดให้ไปอยู่ใกลๆจากท่าน และ/หรือสั่งให้ผู้นั้นหยุดการทำร้ายท่านด้วย

CAWLSเป็นบริการด้านกฎหมายฟรีและเป็นความลับ สำหรับผู้หญิงทุกคนในเซ็นทรัลออสเตรเลีย

เราสามารถให้คำแนะนำ เรื่องคำสั่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและวิธีทำงานของคำสั่งเหล่านั้น แล้วยังสามารถช่วยท่าน ขอศาลให้ออกคำสั่งว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย

โทร 1800 684 055เพื่อขอนัด หรือเข้ามาพบเราได้ที่ Alice Springs office (สำนักงานที่อลิสสปริงส์) เมื่อใดก็ได้

นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยส่งท่านต่อไปยังองค์การต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านปลอดภัยอีกด้วย

ข้อมูลและความช่วยเหลือต่อไป

 • Alice Springs Women’s Shelter:ให้ความสนับสนุนผู้หญิงและลูกๆ ที่ประสบการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัว ตลอดจนที่พักฉุกเฉิน โทร8952 6075หรือไปที่เว็บไซต์http://asws.org.auเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การนี้
 • 1800RESPECT:บริการแห่งชาติให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ การทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัว โทร1800 737 732 วันละ24ชั่วโมง สัปดาห์ละ7 วัน หรือชมเว็บไซต์http://www.1800respect.org.au
 • เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งว่าด้วยความรุนแรงในครัวเรือน: สำหรับ ผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง และสำหรับจำเลย (ผลิตโดยรัฐบาลมณฑลเขตเหนือ) (โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการจะได้รับเอกสารฉบับภาษาไทย)
 • Stop Family Violence website http://www.stopfamilyviolence.nt.gov.au: ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานความรุนแรงในครอบครัวและการรายงานที่ต้องกระทำตามกฎหมาย
Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site