การจ้างงาน &การเลือกปฏิบัติ

CAWLS สามารถช่วยผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับงาน เราสามารถช่วยได้ในเรื่องอย่างเช่น:

  • ค่าจ้างและเงื่อไขในการทำงาน
  • การข่มเหงในที่ทำงาน
  • การรังควาญทางเพศ
  • การบาดเจ็บในที่ทำงานและค่าเสียหายจากการบาดเจ็บของคนทำงาน
  • การเลือกปฏิบัติ
  • การไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรม

 

สำคัญ: หากท่านถูกไล่ออกจากกงานและท่านไม่ได้ทำอะไรผิด (การไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรม) ท่านจำเป็นต้องพูดกับใครคนหนึ่งทันที– ท่านมีเวลาเพียงแค่ 14 วัน ที่จะร้องเรียน โทรถึงเราที่1800 684 055เพื่อขอนัดมาคุยกับทนายความ โปรดให้มั่นใจว่า ท่านบอกเราว่าเป็นเรื่องด่วน และท่านจำเป็นต้องพบใครสักคนทันที 

 

Northern Territory Working Women’s Centre (ศูนย์ของสตรีผู้ที่ทำงานในมณฑลเขตเหนือหรือNTWWC) ให้คำแนะนำฟรีและเป็นความลับ แก่ผู้หญิง เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานNTWWCมีแผ่นข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ณ สถานที่ทำงาน นี่เป็นที่ๆ ดี ที่จะเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของท่าน และสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ ท่านสามารถเข้าถึงแผ่นข้อเท็จจริงได้ที่เว็บไซต์http://www.ntwwc.com.au

หากท่านต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับงาน โปรดโทร1800 684 055เพื่อขอนัดคุยกับทนายความที่Central Australian Women’s Legal Serviceหรือท่านสามารถโทรถึงNT Working Women’s Centre ที่ 1800 817 055ก็ได้

Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site