กฎหมายครอบครัวและทรัพย์สิน

ข้างล่างนี้คือ ข้อมูลพื้นฐานบางประการ เกี่ยวกับวิธีจัดการเรื่องทรัพย์สินของ ระบบกฎหมายครอบครัว เมื่อคนแยกทางกัน เรามิได้ให้ไว้ในฐานะคำแนะนำด้านกฎหมาย หากท่านกำลังพิจารณาจะแยกทางกันหรือได้แยกทางกันไปแล้ว ท่านควรขอคำแนะนำด้านกฎหมาย ก่อนตัดสินใจว่าจะทำอะไร โทรถึงเราที่1800 684055เพื่อขอนัดเข้ามาคุยกับทนายความ

การแยกทางกันและทรัพย์สินมันทำงานอย่างไร?

เมื่อท่านแยกทางกัน ท่านและอดีตคู่ครองของท่านจะต้องมาคิดให้ได้ว่า จะทำอย่างไรกับเงิน ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ที่เป็นของท่านกฎหมายFamily Law Act 1975  (กฎหมายครอบครัวปี1975) คือกฎหมายที่กำหนดว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่กำลังแตกแยก ด้านการหย่าร้าง การตระเตรียมการเลี้ยงดูบุตร ทรัพย์สินและการเลี้ยงดูคู่ครอง เมื่อคิดคำนวนได้แล้วว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไร กฎหมายจะดูทุกอย่างที่คู่ครองคู่นั้นเป็นเจ้าของและหามาได้ (รวมถึงเงินกองทุนบำนาญและหนี้สิน) แล้วแบ่งสิ่งเหล่านี้ออกไป ตามที่กฎหมายพิจารณาว่ายุติธรรม ในออสเตรเลีย กฎหมายมิได้ดูว่า ทำไมบุคคลทั้งสองจึงแยกทางกัน หรือเป็นความผิดของใครการแบ่งทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับใครผิดหรือใครถูกความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สามารถมีผลกระทบต่อวิธีทำงานของกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ทนายของท่านทราบหากท่านเคยประสบหรือกำลังประสบกับความรุนแรงในครอบครัว

ฉันควรขอตกลงเรื่องทรัพย์สินเมื่อใด?

เมื่อท่านแยกทางกัน เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องขอคำแนะนำด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของท่าน และเพื่อให้ทราบว่า กฎหมายกล่าวว่า อะไรคือการแบ่งทรัพย์สินของท่านที่ยุติธรรม หากท่านหย่า ท่านมีเวลา12เดือน จากวันที่หย่า ที่จะยื่นขอคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน หากท่านอยู่ในความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ท่านต้องยื่นขอภายในเวลา2ปีของวันที่ท่านแยกทางกัน

อะไรรวมอยู่ใน ทรัพย์สิน?

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกลงเรื่องทรัพย์สิน คำว่าทรัพย์สินรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เงิน (เงินสดและเงินในบัญชีธนาคาร) การลงทุน กรมธรรม์ประกันภัย มรดก หุ้น เงินกองทุนบำนาญ เครื่องประดับเพชรพลอย ยานพาหนะและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ คำว่าทรัพย์สินยังรวมหมายถึง หนี้สินใดๆ ซึ่งรวมถึงการจำนองต่างๆ บัตรเครดิต เงินกู้ และหนี้ส่วนตัว ทั้งท่านและอดีตคู่ครองของท่านจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเงินอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา

การทำข้อตกลง

ท่านและอดีตคู่ครองของท่าน สามารถตกลงกันว่า ท่านจะแบ่งสินทรัพย์และการเงินของท่านอย่างไร ข้อตกลงนี้สามารถทำให้เป็นคำสั่งศาลได้ เรียกว่า‘consent orders’ (คำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกัน) เมื่อท่านขอให้ศาลออกconsent orderศาลจะยินยอมก็เพียงแต่เมื่อ คำสั่งนั้น ‘ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน’ – มันจะต้องยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย อนึ่ง ท่านสามารถทำข้อตกลงผูกมัดทางการเงิน เรียกว่าBinding Financial Agreementอีกด้วยข้อตกลงนี้ไม่ต้องนำไปขึ้นศาลแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายจึงจะมีผลผูกมัดตามกฎหมาย

ศาลตัดสินอย่างไรว่าใครได้อะไร?

กฎหมายกำหนดขั้นตอนในการตัดสินวิธีการแบ่งทรัพย์สินไว้สี่ขั้นตอน คือ :

  1. ระบุทรัพย์สินทั้งหมดในความสัมพันธ์นั้น
  2. ดูว่าแต่ละคนนำอะไรมาให้กับความสัมพันธ์นั้นบ้าง นี่รวมถึงการให้ทางการเงินต่อทรัพย์สิน ตลอดจนการให้

ในฐานะเป็นผู้ดูแลบ้านและเป็นผู้ดูแลบุตร

  1. พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสามารถในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต

ระยะของความสัมพันธ์ การเลี้ยงดูบุตร

  1. คำนวณว่าจะแบ่งทรัพย์สินออกมาอย่างไร ด้วยการให้แน่ใจว่ามันยุติธรรมและสมเหตุสมผลในทุก

สถานการณ์

 

Central Australian Women’s Legal Service (บริการด้านกฎหมายของผู้หญิงเซ็นทรัลออสเตรเลีย) จะสามารถช่วยได้อย่างไร?

เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตกลงเรื่องทรัพย์สิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆทางกฎหมายครอบครัว ( เช่นการเตรียมการเลี้ยงดูบุตร)

CAWLSเป็นบริการด้านกฎหมายฟรีและเป็นความลับ สำหรับผู้หญิงทุกคนในเซ็นทรัลออสเตรเลีย

เราจัดเวลาให้คำแนะนำฟรีแก่ผู้หญิงทุกคน ในบางกรณี เราอาจจะให้การเป็นตัวแทนและความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องได้ เมื่อจำเป็น เราสามารถช่วยส่งต่อไปยังบริการด้านกฎหมายและองค์กรให้ความสนับสนุนอื่นๆได้ โทร 1800 684 055เพื่อขอนัดพบเพื่อคุยกับทนายได้

 

            ข้อมูลและความสนับสนุนต่อไป

  • Family Law Courts (ศาลครอบครัว) มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับครอบครัวที่แตกแยก รวมถึงเอกสารชื่อ Marriage, Families and Separation (การสมรสครอบครัวและการแยกทางกัน) โทร.1300 352 000หรือชมเว็บไซต์http://www.familylawcourts.gov.au

 

  • Relationships Australia:บริการต่างๆที่ให้ความสนับสนุนความสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับคู่ครองที่กำลังจะหย่า / กำลังแยกทางกัน และบริการแก้ไขกรณีพิพาทในครอบครัว(Family Dispute Resolution)โทร1300 364 277หรือชมเว็บไซต์http://www.nt.relationships.org.au

 

  • Family Relationship Advice Line: 1800 050 321. ความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาว่าด้วยความสัมพันธ์หรือการแยกทางกัน

 

  • Family Relationships Online: ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวในครอบครัว สำหรับทุกครอบครัว (ไม่ว่าจะยังอยู่ด้วยกันหรือแยกกันอยู่) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่สามารถช่วยพวกเขาในการจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ รวมถึงการเห็นชอบเรื่องการเตรียม การที่เหมาะสม สำหรับลูกๆ หลังจากพ่อแม่แยกทางกันแล้วhttp://www.familyrelationships.gov.au/Pages/default.aspx
Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site